کمیته جامعه نیکوکاری ابرار استان قم

کمیته جامعه نیکوکاری ابرار استان قم وابسته به اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

طرح اعطای بورس تحصیلی به داشت آموزان مستعد ( مناطق محروم) با حمایت فعالان حوزه صنعت ،معدن و تجارت استان

این کمیته بر مینای ماموریت خود مصمم  ومتعهد است با ترغیب و همراه کردن فعالان عرصه نیکوکاری ، به گونه ای عمل کند که علاوه بر هدف گذاری و برنامه ریزی ، در دست یابی به اهداف کلان خود از جمله اصلاح فرهنگ و نگرش نیکوکاری در جامعه ، گسترش فرهنگ خدمت به هم نوعان و ارتقاء فرهنگ طبقات محروم و نیازمند و بالا بردن اثر بخش نیکوکاری ، نقش موثری در جامعه ایفا نماید.