آغاز ثبت نام
دوره آموزشی آشنایی با قانون مالیات برارزش افزوده ( ویژه مدیران مالی )

دوره آموزشی آشنایی با قانون مالیات برارزش افزوده ( ویژه مدیران و کارشناسان امور مالی ) توسط کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی قم  با حضور اساتید خبره در حوزه مالیات برگزار می گردد.
 مهلت ثبت نام یکشنبه 94/8/3
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اعضای محترم اتاق بازرگانی
دو قطعه عکس 4*3
 کپی کارت بازرگانی جهت ثبت نام اعضای محترم اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کارشناسان امور مالی
دوقطعه عکس 4*3 ، معرفی نامه از شرکت  و یا واحد تولیدی ، کپی شناسنامه