برگزاری دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی

 

دومین جلسه کمیته کارشناسی پیش گفتگو شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی با حضور اعضای هیات نمایندگان ، روسای تشکل های بخش خصوصی و تعدادی از مسئولان دولتی در محل اتاق بازرگانی قم برگزار شد.

در دومین نشست این  هم اندیشی در خصوص پیشگفتار برگزاری جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی  مباحثی در خصوص عدم دریافت مالیات از واحد های غیر مجاز، طولانی شدن رسیدگی به پرونده های مالیاتی ، عدم افزایش پایه مالیاتی ، تعیین میزان مالیات براساس توان اقتصادی واحدهای تولیدی و درنهایت تعامل با واحدهای صنعتی و معافیت های مالیاتی واقع درشهرک صنعتی محمودآباد از جمله پیشنهاداتی بود برای طرح در جلسه شورای گفتگو دولت وبخش خصوصی به دبیری اتاق بازرگانی استان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است در این جلسه مصوب شد کمیته شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی روزهای چهارشنبه هر هفته در محل اتاق بازرگانی قم برگزار می گردد