اتاق بازرگانی صنایع ،معادن  وکشاورزی استان قم بعنوان دبیرشورای گفتگو دولت و بخش خصوصی آغاز هفته دولت را فرصتی مغتنم برای سپاس

از دولتمردان خدوم  و درد آشنا دانسته و به تمامی مدیران دستگاه های دولتی استان که کمال همراهی و همیاری با بخش خصوصی را در راستای

توسعه اقتصادی شهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) استان قم را دارند تبریک عرض می نماید.

 

            ابوالفضل خاکی                              

        رئیس اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم