مسئول کمیسیون جوانان ، کار آفرینی  و تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی در دومین جلسه این کمیسیون  تاکید کرد:
تقویت بنیه اقتصادی استان ، نیازمند افزایش ظرفیت علوم کاربردی در دانشجویان است

در دومین نشست کمیسیون جوانان ،کار آفرینی و تجارت الکترونیک اتاق بازرگانی قم پیوند و تعامل هرچه بیشتر کمیسیون جوانان اتاق بازرگانی با دانشگاه مورد تاکید قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی قم ، مسئول کمیسیون جوانان ، کار آفرینی و تجارت الکترونیک به نقش کلید ی بخش خصوصی در تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در حوزه صنعت و تجارت اشاره کرد  و افزود: ایجاد یک پل ارتباطی بین مرکز پژوهش های مجلس ، دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها یک ضرورت است .
"هادی راد " افزود :  امیدواریم حلقه مفقوده تعامل صنعت و دانشگاه از طریق برگزاری این نوع جلسات برطرف شود چراکه ظرفیت های فراوانی در دانشگاه ها وجود دارد که از طریق ارتباط با دانشگاه و هدایت دانشجویان و افراد صاحب ایده ونخبه  به سمت علوم کاربردی و آشنایی فضای صنعت و تجارت  در آینده نزدیک  در ارتقاء و تقویت  بینه اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.
"راد "با اشاره به اهداف کمیسیون جوانان ، کارآفرینی و تجارت الکترونیک اذعان داشت : مشاوره به جوانان ، شناسایی جوانان نخبه واگذاری پروژ های تحقیقاتی و پژوهشی به دانشجویان  ، حمایت از جوانان در خصوص کار آفرینی و برگزاری دوره های آموزشی برای جوانان در قالب Business Plan و Startup از جمله برنامه های پیشنهادی اعضای کمیسیون است  در راستای کارآفرینی و حمایت از حضور جوانان  در فضای کسب وکار براساس اولویت  های برنامه های اجرایی این کمیسیون خواهد بود.
در پایان این جلسه 5 مصوبه به شرح ذیل در دستور اجرا قرار گرفت :
مقرر گردید جهت پیگیری امور اجرایی وتشکیل سیستم جامع کمیسیون یک نفر نیرو به عنوان دبیر کمیسیون جوانان و کمیسیون گردشگری از هیئت رئیسه اتاق درخواست شود.
مقرر گردید با ارتباط بین کمیسیون و دانشگاه پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی را به دانشجویان واگذار نماییم .
مقرر گردید افراد جوان و نخبه شناسایی و جهت حضور در کمیته های تخصصی اتاق بازرگانی به هیئت رئیسه اتاق معرفی گردند.
مقرر گردید بستر لازم جهت تشکیل  استارت آپ در اتاق بازرگانی ایجاد گردد.
مقرر گردید پوشش خبری از طریق کانال تلگرام و سایت اتاق بازرگانی انجام گیرد.