اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم اربعین حسینی را برسوگواران گرامی تسلیت عرض می کند