معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگاران در اتاق بازرگانی قم تاکیدکرد:

پایین بودن بهره وری مهم ترین دغدغه کمبود آب در بخش کشاورزی است

معاون تولیدات گیاهی و زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: مهم ترین دغدغه کمبود آب در بخش کشاورزی پایین بودن بهره وری و توجه نکردن به تخصیص آب در کشت محصول های مختلف است.

  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی استان قم عباس کشاورز روز در حاشیه همایش منطقه ای «حاشیه کویر مرکزی ایران» در گفت و گو با خبرنگاران در قم، افزود: اگر بهره وری آب در بخش کشاورزی اصلاح شود، هم به نظم آبی کمک کرده ایم و هم به کشاورزی نظم پایدار و جدید داده ایم.
وی اضافه کرد: استان های مختلف از جمله یزد و تهران برای کمبود آب تدبیر قابل ملاحظه ای اندیشیده اند و اقدام های اثربخشی انجام داده اند.
وی افزود: در استان قم نیز کشت گیاهانی که به آب کمتری نیاز دارند در سال های گذشته افزایش یافته، ولی سایر اقدام هایی که می تواند در راستای بهره وری آب موثر باشد، در حد مطلوب نبوده است.
کشاورز همچنین در این همایش با بیان این که کویر مرکزی قم منطقه ای خشک و فراخشک است، گفت: در این محدوده مناطق مستعد از نظر اقلیمی محدود است و امکان کشت انواع گیاهان و محصول های زراعی و باغی وجود ندارد.
وی با اشاره به این که استان های تهران، یزد، اصفهان، سمنان و قم در این منطقه قرار دارند، افزود: کشت حدود 50 درصد محصول های گلخانه ای کشور دراین محدوده قرار دارد که نشان می دهد مردم نسبت به کمبود آب توجه جدی و واقعی داشته اند.
وی اضافه کرد: سه استان اصفهان، تهران و یزد رویکرد خوبی در تولیدهای گلخانه ای دارند، ولی استان های سمنان و قم اقدام های قابل توجهی در این عرصه انجام نداده اند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در 10 سال گذشته تولید غلات 40 درصد در قم کاهش یافته است که نشان دهنده تغییر رویکرد مردم است.
وی افزود: تولیدهای سبزی و سیفی 6 درصد، جالیز پنج درصد و یونجه سه درصد کاهش یافته، ولی سایر علوفه ها تغییرات معنی داری دارد که باید قابل بررسی است.
وی خاطرنشان کرد: تولیدهای باغی 37 درصد، پسته 36 درصد و سایر محصول های باغی نیز 2 برابر شده است.
کشاورز تصریح کرد: مردم با توجه به اطلاعی که از کمیت و کیفیت آب دارند، اقدام به کشت محصولاتی با سازگاری های جدید در این منطقه کرده اند.
وی با بیان این که تغییر الگوی کشت روشی برای کمک به بهره وری منابع آبی است، گفت: الگوی کشت از سویی متاثر از راهبرد سیاست مداران برای حفظ امنیت غذایی، توسعه تجارت و حفظ محیط زیست و از سوی دیگر متاثر از اقتصاد کشاورزی، اقلیم، آب و خاک است.
وی با اشاره به این که الگوی کشت باید مبتنی بر افزایش کارآیی از آب باشد، افزود: رویکرد جدید الگوی کشت بر مبنای صرفه جویی بر آب یا اعمال مدیریت تقاضای آب است و در این راستا باید توجه ویژه ای به دریاچه ارومیه و گاوخونی که سرمایه های ملی هستند، داشته باشیم.
همایش منطقه ای حاشیه کویر مرکزی ایران، ارزیابی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای مناسب مصرف بهینه آب با تکیه بر اصلاح و تغییر الگوی کاشت با حضور مسئولانی از وزارت جهاد کشاورزی و محققان و پژوهشگران حوزه آب و کشاورزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم برگزار شد.