مشاور وزیر جهاد کشاورزی:

هیچ اقدامی در راستای مصرف بهینه منابع آبی صورت نگرفته است

رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاوری و آب ایران و مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: مشکل امروز ما این است که تاکنون هیچ اقدامی در راستای مصرف بهینه منابع آبی کشور صورت نگرفته است و هر روز مشکلی به مشکلات قبل اضافه شده است.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی استان قم  سید محمد حسین شریعتمدار روز در حاشیه همایش منطقه ای حاشیه کویر مرکزی ایران درقم درگفت و گو با خبرنگاران افزود: وجود چاه های غیر مجاز در مناطق مختلف و توجه نکردن به الگوی کشت مناسب هر منطقه موجب شده تا هر ساله از سطح آب های زیرزمینی کشور کاسته شود.
وی اضافه کرد: روان آب های کشور تا پنج سال پیش به طور متوسط 85 میلیارد متر مکعب بود، ولی امروز به 45 میلیارد رسیده است و در همین راستا رودخانه ها، چشمه ها و قنات ها خشک و یا کم آب شده است.
وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در این راستا طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور را در قالب 15 برنامه در دستور کار دارد تا با انجام راهکارهای اساسی از کاهش بیشتر منابع آب زیرزمینی جلوگیری شود.
شریعتمدار افزود: طرح بهره وری آب برنامه دیگری است که در راستای استفاده بهتر و بهینه تر از آب موجود برای مصارف کشاورزی اجرا خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم تغییر الگوی کشت، خاطرنشان کرد: به ازای هر متر مکعب آب، 1.2 کیلوگرم محصول در کشور تولید می شود که با اجرای تغییر الگوی کشت می توانیم این میزان را افزایش دهیم.
همایش منطقه ای حاشیه کویر مرکزی ایران، ارزیابی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای مناسب مصرف بهینه آب با تکیه بر اصلاح و تغییر الگوی کاشت با حضور مسئولانی از وزارت کشاورزی و محققان و پژوهشگران حوزه آب و کشاورزی دراتاق بازرگانی قم برگزار شد.