شافعی در نخستین نشست استانی دبیرخانه سه اتاق تاکید کرد:

ضرورت توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و استانی در توسعه کشور

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، معتقد است در برنامه‌ریزی کشور برای توسعه خلاء وجود دارد و آن هم عدم توجه به توسعه منطقه‌ای و استانی است.

نخستین نشست استانی دبیرخانه مشترک سه اتاق با حضور روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و نمایندگان مجلس و دولت در اتاق بازرگانی قم برگزار شد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، با اشاره به نقش تاثیرگذار دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در ایجاد صدای واحد بخش غیردولتی تاکید کرد: امروز بخش خصوصی نیازمند اعتلاف و تشریک قوا در جهت ایجاد جایگاه واقعی خود است.
وی افزود: متاسفانه در گذشته به دلیل عدم اعتلاف و تضاد منافع بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد کشور، سیاست‌گذاران در مجلس و دولت دچار سردرگمی بوده‌اند.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در برنامه‌ریزی کشور برای توسعه خلاء وجود دارد و آن هم عدم توجه به توسعه منطقه‌ای و استانی است. این مسئله موجب بی‌توجهی به امکانات مناطق کشور می‌شود. این که در تهران نسخه‌ای برای توسعه تمام استان‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای آنها نوشته شود اشتباهی است که دائماً تکرار می‌شود
وی تاکید کرد: اگر به دنبال توسعه کشور هستیم باید از تمرکزگرایی به سمت تمرکززدایی حرکت کنیم.
غلامحسین شافعی با اشاره به عدم توجه به برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای کشور گفت: متاسفانه علاوه بر بی‌توجهی به ظرفیت‌های منطقه‌ای در توسعه کشور، مسئله بی‌توجهی به محیط زیست و زندگی مردم مطرح است. و مثال آن هم توسعه طرح‌های فولادی و نادیده گرفتن شرایط کمبود آب در آن مناطق است.
رئیس اتاق ایران گفت: ایجاد صندوق‌های توسعه منطقه‌ای با حضور و نظارت دولت از جمله پیشنهاداتی است که دبیرخانه سه اتاق تدوین کرده و برای توسعه منطقه‌ای در کشور پیشنهاد داده است.
وی همچنین ایجاد هولدینگ‌های صادراتی با مشارکت دولت در جهت به کارگیری سرمایه‌های راکد مردمی در مناطق استانی را به عنوان یکی دیگر از طرح‌های تحول در توسعه منطقه‌ای مطرح کرد.
شافعی خاطرنشان کرد: از جمله موضوعاتی که در دبیرخانه سه اتاق در جهت توسعه منطقه‌ای کشور مورد بررسی قرار گرفته، استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای همسایه است؛ موضوعی که زمینه ساز ایجاد نوار امنیتی و توسعه‌ای در مرزهای کشور خواهد شد.
رئیس اتاق ایران ایجاد دبیرخانه‌های استانی سه اتاق را گام بعدی در توسعه کشور با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های استانی و توان منطقه‌ای در راستای منافع بخش غیردولتی عنوان کرد.
سخنگوی دبیرخانه سه اتاق ضمن انتقاد از نبود مطالعات منطقه‌ای برای توسعه کشور تصریح کرد: اگر در برخی از طرح‌های توسعه‌ای کشور مطالعه‌ای در زمینه وضعیت‌های منطقه انجام می‌شد هیچ توجیهی برای سرمایه‌گذاری در آن طرح وجود نداشت.
وی در پایان نقش استاندارها در توسعه و فرماندهی در توسعه مناطق را بی‌بدیل دانست و گفت متاسفانه نگاه به استاندارهای کشور صرفاً نگاه هزینه‌ای و توزیع بودجه استان است که ضرورت دارد برای توسعه مناطق استانی نگاه اینچنینی به استاندارها تغییر کند.