معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

بخش خصوصی به کوچک سازی دولت اصرار دارد

 

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یکی از مواردی که بخش خصوصی به آن اصرار کرد، کوچک سازی دولت است چرا که حجم زیادی از بودجه صرف پرداخت حقوق به کارمندان می شود.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی استان قم، مرتضی الله داد در نخستین نشست استانی دبیرخانه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران که امروز در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی استان قم برگزار شد، با اشاره به پروژه‌های مطالعات

ی اتاق بازرگانی اظهار کرد: این اتاق مطالعاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی داشته که در این مطالعات به وظایف قوای سه گانه به صورت جزئی اشاره شده است.

وی ادامه داد: تامین مالی درکشورمان بانک محور است، اکنون شاهد هستیم که دولت برای تامین هزینه جاری خود از بازار بدهی استفاده می‌کند و این مساله موجب بسته شدن این بازار بر بخش خصوصی شده است. کشورمان در زمینه شفاف سازی و مبارزه با فساد اقتصادی رتبه پایینی دارد.

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه باید حمایت همه جانبه از صادرات کالاهای ایرانی به خارج از کشور صورت بگیرد افزود: برنامه ششم توسعه در قالب اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی پیش بینی نشده است.

الله داد در پایان با اشاره به ضرورت کوچک سازی دولت خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که بخش خصوصی به آن اصرار کرد، کوچک سازی دولت است چرا که حجم زیادی از بودجه صرف پرداخت حقوق به کارمندان می شود، اخیرا مشاور رئیس جمهور در کنفرانسی گفت که 40 درصد نیروهای دولت اضافی هستند.