آموزش 184 نفر ساعت آموزش جامع داوری توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی قم

184 نفر ساعت آموزش برای دانشجویان رشته حقوق ، کارآموزان وکالت با محوریت آموزش داوری مقدماتی توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی قم برگزار شد.

 در این دوره مبانی و مفاهیم روش های حل و فصل اختلافات به ویژه داوری و مفهوم و موافقت نامه داوری توسط دکتر بابک شید ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ، وکیل پایه یک دادگستری و داور مرکز داوری اتاق ایران تدریس شد.

مرکز داوری اتاق ایران ، در اجرای بند (ح) ماده (5) از قانون  اصلاح اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ، مصوب 73/9/15 به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی ، برمبنای « قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران » مصوب 14 /80/11 تاسیس گردید.

مرکز داوری اتاق بازرگانی قم نیز در تاریخ 2 اسفند ماه سال 95 در راستای  خدمت رسانی به اعضا در محل اتاق بازرگانی قم تاسیس شد.