علی خاکی ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم خواستار شد:

رسیدگی به عدم همکاری برخی از بانک ها برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی استان

سیزدهمین جلسه کمیته بانکی ذیل کارگروه ستاد تسهیل رفع موانع تولید با حضور معاون امور صنایع ،معادن سازمان صنعت ،معدن و تجارت ، نمایندگان بانکهای عامل استان و نماینده اتاق بازرگانی قم برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان ، تولید و تولیدگرایی در کشور ما با برخی از موانع و معضلات مبهم و بعضاً پیچیده ای روبرو است که همواره اگر بعنوان سدی سرراه  برداشته شود ویا در برخی از روش ها تجدیدنظر اساسی صورت گیرد ؛ شاید شاهد شکوفا شدن تولیدات وطنی و رونق اقتصاد ملی خواهیم بود.

"علی خاکی " عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در سیزدهمین جلسه کمیته بانکی ذیل کارگروه ستاد تسهیل رفع موانع تولید در این خصوص گفت : برگزاری جلسات در حالی به پایان می رسد که خروجی مثبت و همکاری از سوی برخی از بنگاه های مالی برای کمک به واحدهای تولیدی به چشم نمی خورد.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم بررسی رونق تولید ، امور زیربنایی و محیط زیست و مسائل مرتبط به تامین اجتماعی و بهداشت از مسائل مطروحه در این کارگروه است .

وی خاطر نشان کرد: ولی آنچه قابل بحث و حائزاهمیت است در سالی که مزین به اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال شده است بایک نگاه به آمار پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی متوجه خواهیم شد که تحمیل مقررات بنگاه های اقتصادی که اکثراعلام می کنند از مدیریت مرکزی دستور دریافت نموده اند مشکلاتی را ایجاد کرده است .

"علی خاکی" با اشاره به پاره ای از مشکلات  که در حال حاضر واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات باآن مواجه هستند افزود: 1- تسویه حساب های قانونی ( مالی وبیمه ای ) بسیار زمانبر است 2- زمان استفاده از تسهیلات بسیار محدود است 3- بهره های بانکی برای تولید بسیار بالااست 4- برخی از بانک ها از هرگونه همکاری وخدمات در خصوص تسهیلات خودداری می کنند.

وی در ادامه برگزاری جلسات وکارگروه ها را مفید ارزیابی کرد و گفت : بخش خصوصی منکراین واقعیت نیست که تعامل بخش دولتی و تشکیل کارگروه ها با حضور مدیران دولتی و نمایندگان بخش خصوصی بعنوان نماینده تمامی واحدهای تولیدی – صنعتی استان در حل مشکلات مثمرثمربوده است ولی در اجرا و کمک  به عملیاتی شدن پاره ای از بندهای ذکر شده از جمله بند 3 و 4 همکاری و ارائه خدمات از سوی بعضی از بانک مشکلاتی وجود دارد و مابقی نیز همچنان درگیر بورکراسی های اداری هستیم .

عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم در پایان اذعان داشت : امیدواریم شاهد خروجی مثبت و قابل اجرایی نشست ها باشیم که قطعاً مصوبات قابل اجرا باهمکاری تمام دستگاه های مرتبط با بخش تولید به ویژه بنگاه های اقتصادی ، تداوم رشد و بقای واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت .

 

 

 تهیه وتنظیم : مژگان سهل آبادی - کد خبر 293- 96/6/23