استاندار قم تاکید کرد:

ضرورت تلاش مديران برای كاهش هزينه های تحميلی بر واحدهای تولیدی

استاندار قم با اشاره به برخی قوانين حاكم بر كشور و تحميل هزينه های ناشي از اين قوانين بر توليدكنندگان اظهار داشت: با استفاده از ظرفيت مجلس شورای اسلامی برای اصلاح اين قوانين تلاش شود.
به گزارش روابط عمومی استانداري قم سيد مهدی صادقی استاندار قم در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصي استان قم طي سخناني با اشاره به مشكلات صادراتی واحدهای توليدی استان اظهار داشت: مسئولان دولتی موظف به بررسی دغدغه های شركت ها و تلاش برای رفع آنها هستند.
صادقي اهميت تاييد صلاحيت كالاهای توليدي را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه سرشكن شدن هزينه های آزمايش كالاها به بخش خصوصی غيرمنطقی است تصريح كرد: اصلاح اين مسئله نيازمند مصوبه ی مجلس است.
نماينده عالی دولت در استان ادامه داد: اصلاحات قانوني در قوه مقننه بسياری از هزينه های تحميل شده به توليدكنندگان را كم خواهد نمود.
استاندار قم همچنین با اشاره به مباحث مطروحه در این جلسه گفت: تصميماتی كه در شورای گفتگو مطرح می شوند بايستی در جلسات كميته ها مورد بررسي كارشناسي دقيق قرار بگيرند.
احمد اميرآبادی نماينده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نيز در اين جلسه با تاكيد بر تعيين تكليف مسائل گمركی صادركنندگان استان گفت: بايستی در جلسه ای با حضور رئيس گمرك ايران و رئيس سازمان غذا و دارو اين مسئله بررسی و حل شود.
در اين جلسه نمايندگان بخش خصوصی استان قم دغدغه ها و مشكلات واحدهای توليدی استان را بيان نمودند.