مهندس تقوی نماینده سازمان صمت اعلام کرد:

17 طرح مهم توجیه دار اقتصادی، فنی، مالی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت جهت توسعه و تکمیل توسط سرمایه گذاران خارجی اعلام گردید این طرحها در زمینه های صنایع شیمیایی، کانی غیر فلزی، انرژی خورشیدی، نساجی و چرم، فلزی و برق و الکترونیک خواهد بود. ویژگی های این طرحها متعاقباً در همین سایت اعلام خواهد شد.