راهبردها و برنامه عملیاتی  پیشنهادی جهت تحقق رونق تولید در استان قم- 1398

 

 

راهبردها

 

برنامه ها

اقدامات و الزامات اجرای برنامه

دستگاه های مسئول و همکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

پایش و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی

نیازسنجی ، اصلاح ظرفیت، اخذ آمار تولید، بازدیدهای نظارتی، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و اصناف، تامین نهاده های تولیدی کشاورزی/ پیگیری تامین مواد اولیه ازبورس کالا بویژه مواد  پتروشیمی  و فلزی

دستگاه مسئول: جهاد کشاورزی ( محصولات کشاورزی) و صمت( پتروشیمی، مواد صنعتی و . . . ) / دستگاه همکار، دفتر هماهنگی امور اقتصادی ، غله، جهاد کشاورزی،  اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، خانه صنعت، انجمن تخصصی مربوطه ، بورس کالا

2

تامین نقدینگی و سرمایه درگردش

تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی، اجرای تصمیمانت دبیر هیئت  دولت، ( نامه 119031 / 11/ 9/ 97) الزام به پذیرش و تودیع و نائق  مختلف، ارزیابی  مجدد  وثائق  و ترهین مشترک  افزایش اختیارات شبکه بانکی  به دو برابر  الزام  به پذیرش اسناد اماکن  مسکونی روستایی/  تمدید تسهیلات  سرمایه  درگردش  واحدهای تولیدی  با وصول  سود و بانرخ جاری بانک  مرکزی اعطای  یارانه سود تسهیلات بانکی به ویژه  کمکهای فنی  و اعتباری / اجرای  ابلاغیه  دبیر محترم هیئت دولت ( نامه 119031/ 55966 مورخ 15/ 9/ 97) افزایش  نصاب مقرر درضوابط  اجرایی تبصره  1 ماده  186 قانون  مالیاتهای مستقیم  برای دریافت گواهی توسط واحدهای تولیدی  و معدنی تا پایان  سال 98 به ده میلیارد ریال

دستگاه مسئول: کمیسیون هماهنگی  بانکها دستگاه همکار: دفترهماهنگی  امور اقتصادی ، صمت، جهاد کشاورزی، بانکهای عامل،  سازمان مدیریت و برنامه ریزی،  گردشگری ، خانه صنعت و معدن

3

احیاء واحدهای تولیدی راکد و تعطیل

 شناسایی/ عارضه یابی واحدهای راکد  و مشارکت  کلیه دستگاه های مرتبط درراه اندازی واحدهای راکد و افزایش ظرفیت تولید واحد ها

دستگاه مسئول: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگاه همکار: صمت،  شرکت شهرکها، دفترهماهنگی  امور اقتصادی، شورای هماهنگی  بانکها، بانکهای عامل،  اتاق  بازرگانی، خانه و صنعت، تأمین اجتماعی،  اداره کل امور مالیاتی ، جهاد کشاورزی

4

توانمند سازی بنگاههای تولیدی

 عارضه یابی و آسیب شناسی بنگاه های اقتصادی/  بازسازی و نوسازی بنگاه های اقتصادی  / آموزش( بازاریابی ، مدیریت کیفیت،  مهندسی ارزش، EFQM  و . . . ) برند سازی/  تامین مالی و احدها/  تعیین تکلیف واحدهای  تولیدی بدون مجوز

 دستگاه مسئول: شرکت شهرکهای صنعتی دستگاه همکار:  سازمان صمت،  سازمان مدیریت  صنعتی،  محیط  زیست،  شهرداری، بانکها عامل،  اتاق بازرگانی،  خانه صنعت،  انجمن های تخصصی ، جهاد کشاورزی

5

 کاهش هزینه های تولیدی

 کلیه سازمانهای دولتی که ازواحدهای تولیدی هزینه  دریافت می کنند ( استانی و کشوری)  پیشنهادات خود را جهت کاهش  هزینه  دریافتی  ازواحدها اعلام نمایند  تجمیع  نیروهای ناظر  دستگاه های نظارتی در واحدهای تولیدی  عوانمل درونی  بنگاهی ( افزایش  بهره وری/  کاهش ضایعات/ رعایت  الزامات  زیست محیطی /  ( تسریع  دراصلاح  قانون ارزش  افزوده) / بهینه سازی  انرژی/  تحقیق و توسعه) آماده سازی  مکانهای  ارزان  قیمت کوچک  کارگاهی  توسط شرکت شهرکها برای اجاره به متقاضیان  واحدهای کوچک  کارگاهی  باسرمایه های خود

 دستگاه مسئول: شرکت شهرکهای صنعتی دستگاه همکار:  سازمان صمت،  سازمان مدیریت  صنعتی،  محیط  زیست،  شهراری،  بانک ها ی عامل،  اتاق بازرگانی ، خانه  صنعت،  انجمن های تخصصی  ، جهاد کشاورزی

6

شناسایی  قوانین  و مقررات  مزاحم  و مانع  تولید و ارائه پیشنهادات رفع آن ها

 کلیه دستگاه های دولتی قوانینی  و مقرراتی را که مانع و مزاحم  رونق تولید است  رادراسرع وقت اعلام نمایند. پیشنهادات  مربوطه  توسط بخش  خصوصی  و دستگاه های اجرایی  برای کمک  به رونق تولید  ارائه شود

دستگاه مسئول: اداره کل اقتصاد و دارایی  دستگاه همکار:  صمت،  شرکت شهرکها،  اتاق بازرگانی  دقتر جذب  سرمایه  گذاری،  شرکت شهرکها،  امور مالیاتی، جهاد  کشاورزی، خانه صنعت