5 طرح مهم سرمایه گذاری در قلمرو استان قم از سوی سازمان میراث فرهنگی اعلام شد.

این طرحها در زمینه های احداث هتل 4 و 5 ستاره و ایجاد منطقه نمونه گردشگری، خواهد بود که جزئیات آن متعاقباً اعلام می شود.