شنبه 98/10/14 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی همایش فرصت های تجاری پیوستن ایران به اوراسیا برگزار شد 

در این همایش ضمن تشریح فرصت هایی که موافقت نامه تجاری با اتخادیه اوراسیا ایجاد شده است پیشنهاد شد فعالان اقتصادی برای موفقیت در بازار اوراسیا به صورت منسجم , هدفمند و کنسرسیومی وارد این بازار شوند .