photo_2020-06-13_12-38-02.jpg - 172.92 kB  photo_2020-06-13_12-38-04.jpg - 274.6 kB

 

photo_2020-06-13_13-37-38.jpg - 276.93 kB photo_2020-06-13_12-36-26.jpg - 100.87 kB

سی و چهارمین جلسه شورای گفتگو با حضور استاندار محترم و معاونین ایشان، نماینده محترم مردم شریف قم، مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط، فعالان بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی و گردشگری و کشاورزی و کارشناسان ذیربط در محل سالن جلسات استانداری قم  تشکیل گردید.

 مهندس ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی ضمن خوشامد به اعضاء مختصری از مباحث قابل طرح در جلسه شورا را به شرح زیر بیان نمود:

_عوارض مربوط به فرآیند صدور اسناد ملکی کارخانجات قدیم قم تهران
_اولویت راه دسترسی نمایشگاه اتوبان
_پیش‌بینی های بازسازی واحدهای اقتصادی در پس از کرونا
_مشکلات مربوط به حوزه گردشگری
_و همچنین پروژه تامین آب شهرک محمودآباد عناوین موضوعاتی بود که از سوی ایشان مطرح گردید.

ابوالفضل خاکی اظهار داشت موفقیت استان قم در ثبت مالکیت معنوی سوهان در سازمان  WIPO (سازمان جهانی مالکیت معنوی) در ۹ خرداد ماه سال جاری یک دستاورد بزرگ است که بر مبنای آن واحدهای تولیدی سوهان قم می‌توانند از این پس در بروشورها کاتالوگ ها بسته بندی ها و مراودات و مذاکرات تجاری خود در داخل و خارج از این عنوان استفاده کنند.

 وی ضمن پیگیری مصوبات قبل وارد دستور جلسات شد و نتایج زیر  پس از بحث و بررسی بین اعضا به تصویب رسید
1_ کمیته ای در معاونت عمرانی استانداری با ریاست معاون استاندار به مدت یکماه فرآیند صدور اسناد واحدهای جاده قدیم قم_تهران را به انجام رساند.

2_ راه دسترسی نمایشگاه بین المللی استان قم  از طریق جاده کندرو در محل اتوبان از سوی معاونت وزارت راه و شهرسازی پیگیری خواهد شد.

 3_ کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی به مسئولیت اداره استاندارد و عضویت شرکت نفت سازمان صمت و اتاق بازرگانی و همچنین تشکل مرتبط با آن در حوزه صنایع تخصصی شیمیایی انجام خواهد پذیرفت.

4_ بازگشت بدهی ارزی و سایر موارد مرتبط با بانک مرکزی با دعوت از معاونت بانک مرکزی آقای کمیجانی در محل هیئت رئیسه مجلس مطالبات استان پیگیری خواهد شد و در این رابطه معاون اقتصادی استانداری برای حضور در جلسه دعوت خواهد شد.

 همچنین مقرر شد کمیته‌های کارشناسی شورای گفت‌وگو ترتیبی اتخاذ گردد که مباحث بر اساس ظرفیت جلسات پیگیری شود و از کلیه سازمان هایی که به نوعی مباحث به آنها مرتبط می شود دعوت به عمل آید.