جلسه هماهنگی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با سازمان صنعت معدن تجارت استان روز دوشنبه ۶ مرداد ماه با حضور ریاست سازمان صمت در محل سالن  جلسات اتاق بازرگانی تشکیل گردید

photo_2020-07-28_10-12-41.jpg - 128.18 kB  photo_2020-07-28_10-12-45.jpg - 176.7 kB

photo_2020-07-28_10-12-57.jpg - 224.33 kB  photo_2020-07-28_10-12-59.jpg - 251.38 kB photo_2020-07-28_10-13-01.jpg - 226.82 kB  photo_2020-07-28_10-13-06.jpg - 231.66 kB

به گزارش روابط عمومی اتاق مهندس ابوالفضل خاکی در ابتدا سیاست‌های محوری اتاق ایران درخصوص پیگیری مشکلات اتاق‌های کشور با بانک مرکزی در رابطه با بدهکاران ارزی را به عنوان یک مطالبه ملی بخش خصوصی مطرح نمود و خواستار بررسی دقیق تر مشکلات صادرکنندگان شد.

 وی افزود امروز صادرکنندگان با مشکلات بسیاری روبرو هستند و درخواست ما از وزارت صمت در خصوص تصمیمات مدیریتی برای تولیدکنندگان از جمله مسائل بانکی و  رفع تعلیق کارتهای بازرگانی این است که این تصمیمات برای صادرکنندگان نیز اتخاذ گردد.

 خاکی همچنین درخصوص وضعیت امروز صادرات کشور اظهار داشت شرایط موجود تولید کنندگان صادرات کشور را تا چند ماه آینده متوقف خواهد کرد.

 رئیس اتاق بازرگانی قم اظهار داشت تحریم ها به صورت خود به خودی   مشکلات فراوانی را برای  کشور و واحدهای تولیدی  ایجاد کرده است و درخواست بخش خصوصی در سیاست گذاری های دولتی این است نگاه ویژه‌ای به حوزه تولید داشته باشند.

 وی افزود یکی از مشکلات هفته‌های اخیر قطع برق واحدهای تولیدی توسط شرکت برق می باشد که یک معضل جدی دیگر را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است خاکی گفت:  متاسفانه  قطع برق بدون در نظر گرفتن شرایط تولید از جمله نوع تولید و میزان خسارت وارده در همان ساعت قطع برق به واحدهای تولیدی بزرگ مقیاس انجام می گردد که این باعث ضرر و زیان بسیاری برای برخی واحدهای تولیدی گردیده است.

 در ادامه جلسه از سوی اعضای هیئت مدیره و هیئت نمایندگان اتاق قم عدم برنامه‌ریزی بلند مدت دولت در حوزه اقتصاد و تولید مورد انتقاد قرار گرفت و مطرح شد امروز  برای واحدهای تولیدی پیگیری روزانه بخش نامه ها و دستورالعمل ها سرگردانی ایجاد کرده است.

 همچنین تعلیق کارت های بازرگانی از سوی برخی استانها بدون اطلاع رسانی به تجار و بازرگانان که باعث خسارات و زیان آنها شده است مورد انتقاد قرار گرفت و مطرح شد این موضوع با تکریم صادرکنندگان و تولیدکنندگان که به صورت مستمر از سوی دولت مورد تأکید قرار می گیرد در تضاد است.

 مهندس  سیجانی رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان قم در یک گزارش چند بخشی دیدگاه مشترک خود را به اتاق بازرگانی از نظر تعهدات ارزی مطرح و ضمن تشریح اقدامات سازمان صمت در حوزه تولید و صادرات اولویت کارشناسان سازمان را برای پیگیری مشکلات عنوان نمود.

 وی در خصوص دغدغه های ریالی و ارزی بازرگانان و فعالان اقتصادی استان بیان داشت این مشکلات فرا استانی و خارج از اختیارات سازمان استان می باشد

 سیجانی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مطالب به بخش خصوصی از دغدغه‌های دولت شده است   افزود آنچه که در اختیارات استان باشد تمام تلاش خود را برای انجام آن خواهیم داشت

 وی با اشاره به اینکه تحریم‌های تجاری و اقتصادی و همچنین بیماری فراگیری کرونا که  یک معضل جهانی شده است  فشارهای زیادی را بر  اقتصاد کشور وارد کرده است  اما امیدواریم با همدلی و وحدت بین دستگاهی این معضلات حل شوند

 وی در ادامه با اشاره به جلسه اخیر دستگاه قضا استان با سازمان های دولتی و مرتبط با اقتصاد استان و همچنین بخش خصوصی مطرح کرد دستگاه قضا حمایت کامل خود را از مدیران شجاع تصمیم‌گیر که قوانین اداری را در راستای تعامل، حمایت و همراهی با بخش خصوصی و تولیدکنندگان اجراء میکنند اعلام نموده  و مقرر شده است کار گروهی تحت عنوان حمایت قضایی تشکیل گردد.

 وی در ادامه افزود واحدهای تولیدی که مشکلات قضایی چرخه تولید آنها را  متوقف کرده است می توانند مسائل خود را مطرح تا در این کارگروه که به زودی تشکیل خواهد شد عنوان و روند حل مشکلات را تسریع دهیم.

 مهندس سیجانی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان در  پایان بیان داشت: واگذاری نمایشگاه فرش در حداکثر اختیارات استان به متولیان فرش جزو اولویت های پیگیری سازمان قرار گرفته است.

 

 رئیس اتاق بازرگانی استان قم ضمن جمع بندی مطالب و تقدیر و تشکر از ریاست سازمان صمت به جهت حضور در جلسه و پاسخگویی به مشکلات بخش خصوصی افزود این جلسات با هدف هم پیوندی بین دو سازمان صنعت و معدن و اتاق بازرگانی به صورت دوره ای برگزار می گردد.