در نشست مشترک هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قم با دبیر همایش سرمایه گذاری پیرامون همایش آبان ماه نظرات کارشناسی اتاق مطرح و در پایان، مفید بودن این همایش و تامین زیرساختها و مبانی کیفی آن و صیانت از سرمایه گذاران داخلی موجود از سوی اعضاء هیات نمایندگی مورد تاکید قرار گرفت. دبیر همایش معرفی طرح ها مطابق با استانداردهای سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی وزارت دارایی را مهم دانست و خواستار توجه به آن شد.