مدارک مورد نیاز جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی حقیقی

 

اتـاق بازرگـانی و صنـایع و معـادن ایـران

شعبـه استـان قـم

 


مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

 

الف:

 

 • دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.

 ( حداقل ميزان سرمايه 20،000،000 ريال)

 

 • اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها.
 • یک سری کپی از تمام صفحات شناسنامه (حداقل سن 23 سال تمام) و رویت اصل آن
 • یک برگ کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو) و رویت اصل آن
 • یک برگ کپی کارت ملی (پشت و رو) و رویت اصل آن
 • یک قطعه عکس جدید 4*6
 • یک سری کپی از تمام صفحات سند مالکیت ششدانگ یا ارائه اجاره نامه رسمی (دارای کد رهگیری) محل کار

 

8- یکبرگ کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) و رویت اصل آن

 

9- اشخاص غیرایرانی متقاضی دریافت کارت بازرگانی علاوه بر ارائه کلیه مدارک فوق ملزم به ارائه تأییدیه 10

 

10- یک برگ کپی از پروانه کسب یا پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس

 

ب:

 

 • فرم الف (تاییدیه از بانکی که متقاضی دارای حساب جاری میباشد.)
 • فرم دال ( گواهی امضاء متقاضی توسط محضر)
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • اصل مفصاحساب دارائی

 

ج: تذکرات:

 

 • محل کار می بایستی متناسب با رشته فعالیت متقاضی دریافت کارت بازرگانی باشد.
 • کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
 • پس از تشکیل پرونده مدارک به هیج وجه مسترد نخواهد شد.
 • برای دریافت فرمهای بند ب به سایتCSCS.ir مرحله گواهی ها مراجعه فرمائید.   تلفن تماس 7773563 0253– داخلی 3
 • لطفاً فیشهای مذکور در سامانه پرداخت نگردد

 

متقاضی محترم

 پس از تکمیل مدارک جهت ثبت درخواست صدور کارت بازرگانی،

 

به سایتCSCS.ir  قسمت پیش خوان صدور و تمدید کارت بازرگانی مراجعه فرمائید

جهت دریافت فرم های بند 1 و 2 به سایت QM.SSAA.IR قسمت فرم های کاربردی – فرم های کاربردی ثبت شرکت ها- اظهار نامه تجاری و گواهی پلمپ مراجعه فرمائید و پس از تایپ فرم همراه با یک دفتر کل و روزنامه به اداره پست تحویل گردد

 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقيقی

  

 • اصل کارت بازرگانی

 

 • اصل مفاصاحساب دارایی.
 • جدول سه در هزار مالیاتی و اصل فیش واریز 3 درهزار مالیاتی
 • کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • کپی اظهارنامه مالیات برارزش افزوده سال 91 و 92و 93 جهت محاسبه  یک در هزار فروش

 

اصل از فیش 50،000 ریالی بابت حق تمبر از اداره دارایی

  

مبلغ ......................... ريال بانك سپه مركزي قم   30433/17   اتاق بازرگاني قم

 

440/000 ريال   بانك ملي   2175803501000   سازمان بازرگاني قم

  

مبلغ ............................................................ ریال به حساب 44777777/60    بانک ملت شعبه وزارت نفت بنام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بابت   یک در هزار فروش

 

 • متقاضی محترم
 • جهت تکمیل مدارک و ثبت درخواست تمدید کارت بازرگانی،
 • به سایتir.COM مراجعه فرمائید.
 • تلفن تماس جهت پاسخگویی:            02537773563 داخلی3