اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان قم

 تاریخچه اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم براساس اسناد قدیمی استخراج شده مربوط به سال 1340 و اقتباس از اسناد موثق مربوط به مرداد ماه سال 1311 بوده است که بعداز مدتی فعالیت اتاق متوقف و بعد از انقلاب مجدداً کار خود را آغاز نموده است .

اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم در سال 1362کار خود را آغازنمود؛ قبل از تاسیس اتاق قم ، کارت های بازرگانی بازرگانان شهر قم توسط اتاق بازرگانی تهران و کاشان صادر گردیده است .

پس از تشکیل اتاق قم حدود 140 پرونده بازرگانان این شهر از اتاق های بازرگانی تهران و کاشان به اتاق قم منتقل گردید و تاکنون قریب به 2هزار کارت و عضویت در اتاق قم صادرگردیده است .

اتاق قم از شهریورماه 1387 صدور گواهی مبداء و فرم A را آغاز نمود که کالاهای صادراتی قم شامل ابریشم ، کرک ، گلیم ، مصنوعات پلاستیکی ، مصالح ساختمانی ، محصولات فرهنگی ، چرم مصنوعی در این مدت به کشورهایی چون فرانسه ، امارات ، آلمان ،عربستان ، نیجریه ، ترکیه ، ترکمنستان ، گینه، عراق ، چین ، سوریه و....صادرگردیده است .

اولین دوره انتخابات اعضاء هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع ،معادن وکشاورزی استان قم در سال 1311 برگزار گردید. وازسال 1362تا سال 1389اتاق بازرگانی صنایع ،معادن استان در زمینی به مساحت 756متر مربع و در بلوار 15 خرداد واقع شده است .

 

بیان ماموریت اتاق بازرگانی صنایع ومعادن و کشاورزی استان قم 

اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی استان قم ، به عنوان یک نهاد مدنی در راستای توسعه و ارتقاء تولید ملی استان و درجهت تامین منافع اعضاء که در حال حاضر توفیق خدمتگزاری به بیش از 400 نفر از صنعتگران و تجار استان را دارد و در جهت تامین منافع اعضای خود و دست یابی به ارتقاء وضعیت اقتصادی استان با تاکید بر محوریت افزایش تولیدات استانی ودر نتیجه افزایش تولید ملی به منظور تحقق این هدف در محورهای ذیل فعالیت می نماید:

کمک به توسعه و ارتقاء وضعیت اقتصادی و عمرانی استان

تلاش در راستای ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در استان و کشور

کمک به ارتقاء جایگاه بین المللی استان در حوزه تولید و تجارت

کمک به بالنده سازی تفکر اقتصادی در استان ، اشاعه فرهنگ تولید ثروت با رویکرد اقتصاد اسلامی

ارائه مشورت و مشارکت فرایندهای تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اقتصادی درون استانی و کشوری