photo_2020-06-23_08-01-21.jpg - 187.3 kB  photo_2020-06-23_08-01-24.jpg - 192.69 kB  photo_2020-06-23_08-01-27.jpg - 159.31 kB

جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی امروز دوم تیرماه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید
به گزارش روابط عمومی مهندس ابوالفضل خاکی در ابتدای جلسه ضمن پیگیری مصوبات قبل توسط دبیرکل اتاق خواستار ارائه گزارشی توسط رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش از جلسات ملی فرش دستباف گردید که مقرر شد  پیگیری های لازم جهت به نتیجه رسیدن و حل شدن مشکلات پیش روی افتتاح نمایشگاه فرش استان توسط اتحادیه فرش و اتحادیه صادرکنندگان فرش انجام پذیرد.

 در ادامه جلسه توسط اعضا موضوع افزایش قیمت دلار که نتیجه پایین آمدن سطح نقدینگی واحد های تولیدی  را به همراه داشته است مطرح و یک مشکل جدی برای واحدهای تولیدی بیان گردید در این راستا رئیس اتاق بازرگانی خواستار دعوت از رئیس کمیسیون هماهنگی بانکها و همچنین مدیر عامل بانک های دولتی و خصوصی جهت برگزاری یک جلسه در محل اتاق و بررسی هر چه سریع تر این مسئله شد.

 در این جلسه نایب رئیس اتاق بازرگانی سقوط ۱۱ درصدی ارزش ریال کشور را یک معضل جدی برای واحدهای تولید دانست و راهکار آن را فروش نقدی اجناس و  تبدیل  نقدینگی آن به مواد اولیه را یک راه حل  برای جلوگیری از ضرر  تولید کنندگان مطرح کرد که از سوی ریاست اتاق و اعضا مورد تایید قرار گرفت.

 گفتنی است ایجاد نمایشگاه مجازی با توجه به پدیده بیماری کرونا به عنوان یک راه حل جایگزین در معرفی محصولات به صورت نمایشگاه فیزیکی مطرح و مورد استقبال اعضا قرار گرفت یادآور می‌شود مباحث مالیاتی بیمه ای و استفاده از ظرفیت های استان توسط اعضا طرح موضوع گردید و در این راستا تصمیماتی اتخاذ شد.
🆔 https://t.me/Qomccima/11520

https://www.instagram.com/p/CBv9LANjeI4/?igshid=hi3k6exm54qn